Wyniki wyborów do Zarządu ZZM Czechowice Dziedzice na kadencję 2017 – 2021.

Żądania płacowe 2017 r.

Decyzja Nr 13 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie dodatku szkoleniowego dla maszynistów pojazdów trakcyjnych szkolących maszynistów stażystów w PKP CARGO S.A.

Na prośbę Przewodniczącej MPKZP w CT Południowym – Pani Anny Drewniak zwracamy się do członków MPKZP o uzupełnienie druków aktualizacji danych. Wypełniony druk należy złożyć w budynku A pok. 5 lub w biurze ZZM.

Obowiązek aktualizacji obejmuje wszystkich członków MPKZP.

Informację w sprawie badań lekarskich na licencję i świadectwo maszynisty.