Zarząd

zebranie

Kadencja 2013-2017

 1. Paweł Górzyński – Przewodniczący
 2. Wiesław Dziedzic – V-ce Przewodniczący
 3. Czesław Sedlaczek – Skarbnik
 4. Michał Skałka – Sekretarz
 5. Zbigniew Kulczyk – Członek
 6. Andrzej Okarmus – Członek
 7. Adam Głąb – Członek
 8. Zbigniew Tomasik – Członek
 9. Jerzy Rybak – Członek
 10. Piotr Kuś – Członek
 11. Eugeniusz Copija – Członek
 12. Karol Sprownik – Członek
 13. Zbigniew Faruga – Członek

 

Informacje dla Zarządu